51 Топ Съкращения – Азбука на Онлайн Маркетинга

В света на онлайн маркетинга има огромно разнообразие от акроними. Някои то тях се използват по-често, а други не толкова, но всеки добър специалист е длъжен да знае отлично азбуката на своята сфера.

Мислите ли, че сте наясно с всички съкращения? А дали не изпускате нещо? Искате ли да обогатите своите познания?

съкращения в онлайн маркетинга

Тук сме извадили за всички вас подробен списък на абревиатурите, използвани в Онлайн Маркетинга, за да не се чувствате в „небрано лозе“ при споменаването им.

 1. AIDA – (Attention, Interest, Desire, Action )

Стратегия използвана за създаване на вълнуващ текст. Публикуваното съдържание трябва да предизвика внимание, да задържи интереса, да породи желание и действие от страна на читателя, за да накарате аудиторията да извърши това, което искате от нея. (покупка, регистрация и др.)

 1. AOV – (Average Order Value)

Показател, които дава представа за средната стойност на поръчка. Изчислява се, като се разделят приходите от продажба на точния им брой.

 1. ARR – (Accounting Rate of Return)

Изчислява възвращаемостта, която може да се очаква, според направената инвестиция.

 1. B2B – (Business to Business)

Компания, която предлага услуга или продукт на други компании.

 1. B2C – (Business to Consumer)

Компании, чийто услуги са насочени директно към крайния потребител и много по-рядко към други компании.

 1. BoFu – (Bottom Of The Funnel)

Това е онази част от фунията, където се намират потребителите непосредствено преди да закупят вашият продукт или услуга.

 1. BANT – (Budget, Authority, Need, Timeline)

Стратегия за продажби, която включва четирите най-важни критерия – бюджет, отговорност, нужда, време за изпълнение. Чрез събраните данни от тях могат да се определят перспективи на развитие.

 1. BR – (Bounce Rate)

Процентът на хората, които малко след като са попаднали на ваша целева страница я напускат, без да преминат на друга страница.

 1. CAC – (Customer Acquisition Cost)

Цена за придобиване на клиент, която изразява каква сума заплащате за всеки нов клиент. Показателят се изчислява като общия брой разходи се раздели на броя клиенти за определен период от време.

 1. CLV – (Customer Lifetime Value)

Показател, който изчислява общият приход, който бихте могли да получите през целия жизнен цикъл на един ваш клиент.

 1. CPA – (Cost Per Action)

Цената, която рекламодател ще плати за извършване на желано действие от страна на клиент на сайта му. Може да е цена на придобиване (покупка) или цена на действие (регистрация).

 1. CPC – (Cost Per Click)

Офериране, при което рекламодател заплаща за всеки един клик върху негова реклама от потребител (потенциален клиент).

 1. CPCall – (Cost Per Call)

Метрика, която изчислява цена на разговор, като взема предвид отношението на общите оперативни разходи към общия брой разговори за конкретен период от време.

 1. CPE (Cost Per Engagement)

Стратегия за офериране, при която рекламодател заплаща само когато потребителят активно се ангажира с рекламата му.

 1. CPI – (Cost Performance Index)

Изразява колко ефективно са разпределени всички разходи по един проект. Индекса на ефективност представлява отношението на приходите към реалните разходи.

 1. CPL – (Cost Per Lead)

Изчислява колко струва една продажба от различни маркетингови канали, като за целта се взема отношението на разхода и броя продажби.

 1. CPM – (Cost Per Thousand)

Цената, която рекламодател ще плати за 1000 импресии (показване) на рекламата му.

 1. CPS – (Cost Per Sale)

Цената, която ще заплати рекламодател за всяка продажба осъществена чрез неговата реклама.

 1. CPV – (Cost Per View)

Цената, която рекламодател ще плати за показване и взаимодействие с негова видео реклама.

 1. CR – (Conversion Rate)

Процент на реализации – броят на посетителите на уеб сайт, които са предприели желаното действие.

 1. CRO – (Conversion Rate Optimization)

Систематизиран подход, чиято цел е да се подобри цялостно работата на вашия сайт, така че да реализира повече продажби. Базира се на показателя KPI според целите и нуждите на сайта.

 1. CTA – (Call To Action)

Бутон или връзка, която да стимулира клиента да предприеме конкретно действие на уеб сайта.

 1. CTR – (Click Through Rate)

Метрика, която изразява отношението на показване на рекламата към боря кликове върху нея. Честотата на кликване се изразява в проценти.

 1. ECPC – (Enhanced Cost Per Click)

Подобрена цена на клик е тази, която ще се завиши тогава, когато вероятността за реализация е по-голяма и съответно ще се понижи, когато вероятността за покупка, регистрация и пр. е по-малка.

 1. EPC – (Earnings Per Click)

Печалбата на клик представлява средната сума на доходите, които са в резултат от 100 клика.

 1. IM – (Internet Marketing)

Онлайн маркетинг, който използва различни маркетингови канали за осъществяване на директни продажби от електронна търговия. (Web, Email и Social Мedia Маркетинг)

 1. KPI – (Key Performance Indicator)

Ключов показател за ефективност. Използва се за оценка на тежестта на факторите, които са от решаващо значение за успеха на една организация или за конкретна цел, върху която се е фокусирала.

 1. MoFu – (Middle Of The Funnel)

Средният цикъл на фунията, при който е водеща информираността и проучването, а не покупката – етапа на разглеждане на продукта или услугата.

 1. MQL – (Marketing Qualified Lead)

Посетител, които е заинтересован от продукта или услугата на сайта и има голяма вероятност да се превърне в клиент.

 1. Opt in

Изразява разрешението на потребител/клиент да получава рекламни послания, информация за предлаганите стоки и услуги на електронната си поща.

 1. PPA – (Pay Per Action)

Аналогична абревиатура на модела CPA (Cost Per Action). Виж точка 11.

 1. PPC – (Pay Per Click)

Това е познатата у нас Adwords реклама. Аналогична абревиатура на модела CPC – (Cost Per Click). Виж точка 12.

 1. PPCall – (Pay Per Call)

Аналогична абревиатура на модела CPCall – (Cost Per Call). Виж точка 13.

 1. PPL – (Pay Per Lead)

Аналогична абревиатура на модела CPL – (Cost Per Lead). Виж точка 16.

 1. PPS – (Pay Per Sale)

Аналогична абревиатура на модела CPS (Cost Per Sale). Виж точка 18.

 1. PPV – (Pay Per View)

Аналогична абревиатура на модела CPV (Cost Per View). Виж точка 19.

 1. ROAS – (Return On Ad Spend)

Възвращаемостта от парите за реклама измерва ефективността на дигиталните рекламни кампании. Изчислява чрез отношението на приходите от рекламата към разходите за нея.

 1. ROI – (Return on Investment)

Възвращаемостта на инвестициите измерва до каква степен маркетинговата кампания е успешна и печеливша. Изчислява се на база приходите от продажба, разходите за изработка/придобиване на продукт/услуга и разходите вложени в рекламата му.

 1. ROS – (Run of Site)

Това е опция, при която се позволява на рекламодателите да закупят рекламните места на всички страници от конкретен сайт.

 1. RPM –(Revenue Per 1,000 Impressions)

Измерва прихода, който се получава в резултат на 1000 импресии на рекламата.

 1. RTB – (Real Time Bidding)

Наддаване в реално време означава купуване и продаване на рекламните карета в уеб сайтовете – дисплейната мрежа. При търг рекламодателите наддават за импресия и спечелилия показва рекламата си на сайта на издателя.

 1. SEM – (Search Engine Marketing)

Съвкупност от няколко маркетингови стратегии, чиято цел е да се популяризира даден сайт в търсачките. Състои се от 2 главни направления – платена реклама (PPC) и оптимизация (SEO).

 1. SEO – (Search Engine Optimization)

Процес, познат у нас като SEO оптимизация, чиято основа е подобряването на видимостта на конкретен сайт в търсачките – достигане на по-високи позиции в органичното търсене.

 1. SERP – (Search Engine Results Pages)

Резултатът, който ви показва търсачката, въз основа на въведеното от вас търсене.

 1. SMM – (Social Media Marketing)

Социалният маркетинг е съвкупност от различни социални канали – Facebook, Tweeter, LinkedIn и други. Той дава възможност да се повиши ангажираността потребителя към продукта или услугата и да се изгради стабилно онлайн присъствие.

 1. SMO – (Social Мedia Оptimization)

Социалната оптимизация цели да се оптимизира конкретен сайт, така че да подобри съдържанието, което се споделя в социалните медии, да повиши информираността към бранд, продукт или услуга и да генерира в по-голяма степен публичност.

 1. SQL – (Sales Qualified Lead)

Показател, който измерва готовността на клиента да се превърне в реален купувач на продукта или услугата.

 1. ToFu – (Top of Funnel)

Началният етап от процеса на покупка за потребителя. Момента, в който попада на даден сайт и започва взаимодействието си с него.

 1. UGC – (User Generated Content)

Това е съдържане, което е генерирано от самите потребители. Най-често това са мнения във форуми и блогове и изображения и видеофайлове създадени от потребители за потребители.

 1. USP – (Unique Selling Proposition)

Съвкупност от фактори и причини, които продавачът предоставя на купувача, с цел да му повлияе и подтикне към покупка.

 1. UX – (Customer Experience)

Представлява преживяванията и впечатленията, които клиента добива за вас, вашия сайт и това, което предлагате на него.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.