Партизански или Guerrilla маркетинг – част 1

Скоро във Facebook ми се наложи да обяснявам какво е Guerrilla маркетинг. Стигнах до няколко прости заключения, които ще цитирам тук:

„Нестандартни, често нискобюджетни решения за промотиране на даден продукт или услуга, предизвикващи логични реакции в поведението, характерни за начина ни на живот, благодарение на които се преодолява масовата имунизираност на аудиторията спрямо рекламните послания.”

Тъй като все пак някой може да се затрудни да разбере какво значи guerrilla маркетинг, то реших да напиша и тази статия по темата.
Обикновено guerrilla маркетинг-а се асоциира с нискобюджетни проекти по промотиране и реклама на даден продукти или услуга. Най-често използваните приоми в тази насока са графитите, стикерите и т.н. нестандартни рекламни полета. Думата guerrilla идва от английски и в превод се използва като партизански/партизанска, като методите на този тип маркетинг до голяма степен напомнят воденето на партизанска война.

Пример за guerilla маркетинг

Партизанската война на практика дава шансове на армия многократно по-малка от конвенционална такава да победи във войната чрез използване на нестандартни тактики за водене на бой. До голяма степен това определя и насоката на тази маркетингова концепция, която подобно на малобройните партизани разполага с ограничен бюджет, но може да постигне значителни резултати в краткосрочен и дори в дългосрочен план.

Днес guerrilla маркетинга e все по-разпространен в опит да се минимизират разходите за реклама, но да се запази в голяма степен нейната ефективност. Условията на икономическа криза допълнително допринасят за прибягването до този нестандартен метод за рекламиране все по-често.
Обикновено правилно проведената guerrilla маркетинг кампания успява да достигне до вниманието на много голям брой, които не възприемат сблъсъка си с нея като потенциален рекламен канал, което естествено им оказва голямо влияние на фона на останалите реклами в електронни и печатни медии, където потребителите просто ги избягват. Като типичен пример за имунизираността на населението към рекламни послания можем да посочим прекъсванията за реклами, при които потребителите в над 90% от случаите сменят канала.

Целите на една guerrilla маркетинг кампания са да ангажира вниманието на потребителите  и да ги провокира да действат. Терминът “guerrilla marketing” се въвежда от Джей Конрад Левинсън в едноименната му книга. От тогава все по-често в учебниците по маркетинг се среща това интересно понятие.
Друг важен компонент, характеризиращ една guerrilla маркетинг кампания е нейната креативност и интерактивност т.е. при провеждането й не се набляга на това тя да бъде лъскава и скъпа, а точно напротив с малък обем средства да бъде постигнат максимален резултат.

Според своя създател Левинсън, guerrilla маркетингът (както е описан и в самата книга) има няколко основни черти:

 • Основната насока на бюджета е ориентирана към креативност, енергия и въображение
 • Основен измерител на успеха на една guerrilla маркетинг кампания е печалбата, а не обема реализирани продажби
 • Анализират се ефектите на стратегия на ежемесечна база и техните колебания
 • Няма толкова голяма диверсификация на предлаганите продукти, както при стандартните реклами
 • Стремеж към завързване на силни връзки с потребителите и увеличаване на тяхната заинтересованост за сметка на постоянното търсене на нови клиенти
 • Всеки аспект при планирането на една guerrilla маркетинг кампания се базира на проучванията в областта на човешката психология и поведенческите модели, които използваме
 • Предназначен е за малки предприятия, фирми и предприемачи
 • Използва се комбинация от методи, с които се разширява диапазона на провежданата рекламна кампания
 • Технологиите често са инструмент в ръцете на опитните експерти по guerrilla маркетинг
 • Високата степен на таргетиране на аудиторията е също изключително важен компонент
 • Ориентиран е към решаване на проблемите и никога не прибързва с осъществяването на самите продажби, разчитайки на високото мнение на потребителя и изграждането на доверие между бранд и клиент, което от своя страна има значително по-високи ползи от единичната продажба (например – рекламата „от уста на уста” чрез препоръки)
 • Отлично сработване на всеки елемент от guerrilla маркетинг кампанията е задължително, ако желаем тя да бъде успешна
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.